Historia

Pierwsze wzmianki o istnieniu dworu odnotowano w latach 1617 – 1620, dzierżawcą był wówczas Jan Ostroróg – Wojewoda Poznański. Od 1674 roku do końca I Rzeczypospolitej, folwark i dwór był w posiadaniu zamożnej rodziny Bielińskich. Po upadku państwa polskiego w wyniku III rozbioru, folwark i dwór Miętne stanowił własność rządową. Od 1795 do maja 1809 należał do monarchii habsburskiej. Od 1809 r. stanowił własność rządu Księstwa Warszawskiego. Ukaz carski z marca 1836 r. oddawał folwark Miętne wraz z należącymi do niego wsiami pułkownikowi Michałowi Staniukowiczowi, który w latach 1840 – 1842 wybudował obecny budynek dworu. Po jego śmierci majątek odziedziczył syn Michał, który od 1900 r. dzierżawił dwór Józefowi Jaworskiemu. W roku 1915 w dworze przebywał Józef Piłsudski. W 1918 r. majątek przeszedł na własność państwową. 4 maja 1924 roku ówczesny Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Wojciechowski otworzył w budynku dworu. Szkoła Rolniczą Męską im. Stanisława Staszica. Szkoła funkcjonowała tam od 1924 do 1977 roku. Potem jej miejsce na krótko zajęło przedszkole.

Z dniem 27 lutego 1975 r. budynki i park zostały wpisane do rejestru zabytków jako: „ Zespół dworski i dwór, oficyna dworska i park w Miętnem”.

Po roku 1981 dwór opustoszał. W latach 1997 – 2002 zostały przeprowadzone gruntowe prace remontowe. Po modernizacji miała tu swoją siedzibę Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następnie od 2012 roku dworem i parkiem zarządzał Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami. Od 2016 roku na podstawie Uchwały Rady powiatu Garwolińskiego funkcjonuje tu Powiatowe Centrum Kultury i Promocji i służy mieszkańcom oraz przyjezdnym gościom.

Zabytkowy dwór otoczony jest parkiem dworskim, który założono w I połowie XIX wieku. Ma on charakter typowo realistyczny, oparty na rzeźbie terenu, wodzie i roślinności. Z pierwotnego układu zabytkowego zachowała się piękna aleja lipowo-dębowa z najstarszymi drzewami liczącymi ponad 300 lat.

 

Zdjęcia z albumy Pani Aliny Janowskiej, ze zbiorów Stefana Siudalskiego, ze zbiorów Barbary Witaczyńskiej  udostepnione dzięki uprzejmości portalu Dawny Powiat Garwolin i Okolice.

https://garwolin.org/archiwa/441

https://garwolin.org/mietne

https://garwolin.org/archiwa/19605

 

 

Zdjęcie z albumy Pani Aliny Janowskiej

 

 

 

A+
A-
X