WYDARZENIA, PROJEKTY

Program EtnoPolska Edycja 2022

00 ,0000


Zadanie "Festiwal Etnograficzny Powiatu Garwolińskiego" ma na celu zaangażowanie jak najszerszego kręgu społeczeństwa Pow. Garwolińskiego w kultywowanie lokalnych tradycji ludowych silnie zakorzenionych na ziemi garwolińskiej,ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i etnograficznego naszego regionu. Jest to okazja do inspiracji, wymiany doświadczeń oraz integracji różnych środowisk w oparciu o własne dziedzictwo ludowe, etnograficzne. Poprzez zadanie chcemy ponadto zwiększyć dostęp do kultury mieszkańcom pow.Garwolińskiego. Zadanie obejmuje zorganizowanie na terenie naszego powiatu wydarzenia w formie Festiwalu,będącego pierwszą w naszym regionie próbą przedstawienia całego dorobku ludowego i etnograficznego oraz wyeksponowanie ludzi i twórców lokalnych, którzy są jego żywymi kontynuatorami. W trakcie wydarzenia odbędzie się prelekcja o tutejszych zwyczajach ludowych, wystawa o tematyce etnograficznej regionu, warsztaty rękodzielnictwa dla dzieci, występy kapel i wykonawców ludowych, Zespołu Pieśni i Tańca, gwiazdy wieczoru, przegląd muzyki ludowej (muzykanci ludowi, zespoły śpiewacze, występy KGW) opartej na prezentacji dawnej muzyki i pieśni ludowych, prezentacja i degustacja tradycyjnych potraw lokalnych wykonanych przez miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich, prezentacja wyrobów rękodzielniczych lokalnych twórców, prezentacja dawnych zaprzęgów konnych.Wydarzenie będzie również transmitowane on-line.

CZYTAJ WIĘCEJ
PROJEKTY

Cyfrowy Dworek

00 ,0000


Celem projektu jest poszerzenie dostępności oferty programowej PCKiP, szczególnie w czasach, kiedy tradycyjne metody dotarcia do odbiorcy są mocno ograniczane z powodu pandemii. Wykorzystanie nowego sprzętu i nowoczesnych technologii informatycznych umożliwi przeniesienie działań w zakresie animacji kultury i edukacyjnych do wirtualnej rzeczywistości, wpłynie na poprawę jakości i zróżnicowanie wydarzeń dostępnych on line, pozwoli na uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów w tym zakresie. Szkolenia wpłyną na podniesienie kompetencji cyfrowych animatorów, pozwolą im zdobyć wiedzę i nowe doświadczenia oraz będą inspiracją do dalszego rozwijania aktywności kulturalnej, artystycznej i hobbystycznej lokalnej społeczności. W nowoczesnej sali multimedialnej, oprócz zajęć i warsztatów stacjonarnych, możliwe będzie nagrywanie i streamowanie wykładów i spotkań, realizacja nagrań podcastowych i radiowych, a multimedialna biblioteka, umożliwi dostęp do zarchiwizowanych wydarzeń.

PROJEKTY

Program EtnoPolska Edycja 2023

00 ,0000


Zadanie "II Festiwal Etnograficzny Powiatu Garwolińskiego" ma na celu zaangażowanie szerokiej rzeszy społeczeństwa Powiatu Garwolińskiego w kultywowanie silnie tu zakorzenionych tradycji ludowych oraz ochronę naszego niematerialnego dziedzictwa kulturowego i etnograficznego. Przyczyni się do inspiracji, integracji różnych środowisk w oparciu o lokalne dziedzictwo ludowe i wzmacniania własnej tożsamości kulturowej. Poprzez zadanie chcemy zwiększyć mieszkańcom dostęp do kultury- formułę adresujemy do wszystkich grup odbiorców. Zadanie obejmuje organizację bogatego w program wydarzenia w formie Festiwalu, prezentującego całościowo własne dziedzictwo ludowe oraz dorobek miejscowych twórców ludowych- jego żywych kontynuatorów. Formuła pozwoli zainteresować tą tematyką miejscowe społeczności i aktywne włączyć się w udział wszystkim, którym bliska jest własna spuścizna etnograficzna. W 2022 r. zorganizowaliśmy Festiwal pierwszy raz. Sukces organizacyjny sprawił,że chcemy aby zadanie stało się wydarzeniem cyklicznym. Poprzez zadanie chcemy eksponować i chronić nasz folklor od zapomnienia, aktywizować i promować działalność tutejszych twórców ludowych. W trakcie wydarzenia odbędzie się gawęda o dawnych tradycjach ludowych, wystawa o etnografii regionu, warsztaty artystyczno-ludowe, występy artystów ludowych i folkowych, występ Gwiazdy Wieczoru, Przegląd Muzyki Ludowej "Na Ludową Nutę", prezentacja i degustacja regionalnych potraw w wykonaniu tutejszych Kół Gospodyń Wiejskich, prezentacja stoisk z rękodziełem ludowym, tradycyjnych zaprzęgów konnych.

O nas

Dworek Miętne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam iaculis, neque vel scelerisque consectetur

CZYTAJ WIĘCEJ O NAS

Znajdź nas na FB

A+
A-
X