WYDARZENIA, PROJEKTY

Program EtnoPolska Edycja 2024

SIERPIEŃ 04 ,2024


Zadanie "III Festiwal Etnograficzny Powiatu Garwolińskiego" ma na celu zwiększenie dostępu do kultury, poprzez w kultywowanie lokalnych tradycji ludowych zakorzenionych na ziemi garwolińskiej oraz ochronę dziedzictwa kulturowego i etnograficznego. Istotnym elementem założeń jest wymiana doświadczeń, inspiracja i integracja rożnych grup społecznych w oparciu o lokalne dziedzictwo ludowe oraz wzmacnianie własnej tożsamości kulturowej. Chcemy aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno - kulturalnym mieszkańców ziemi garwolińskiej poprzez organizację wydarzenia w formie Festiwalu, przedstawiającego dorobek ludowy i etnograficzny miejscowych twórców ludowych. Bogata formuła wydarzenia pozwoli na wyeksponowanie ludzi - twórców lokalnych, którym bliska jest własna spuścizna etnograficzna i zainteresowanie tematyką miejscowe społeczności, aktywnie włączając je w udział w Festiwalu.W trakcie wydarzenia odbędzie się przegląd muzyki ludowej, występy kapel i wykonawców ludowych, konkurs kulinarny "Ziemniak w polskiej tradycji kulinarnej ziemi garwolińskiej", wystawy o tematyce etnograficznej regionu, otwarte warsztaty rękodzielnictwa, prezentacja dawnych zaprzęgów konnych, targi wyrobów rękodzielniczych oraz prezentacja i degustacja tradycyjnych potraw lokalnych "Ekosmaki"- wykonanych przez miejscowe kgw. W roku 2022 r. zorganizowaliśmy pierwszy Festiwal, który okazał się sukcesem, identyczny sukces organizacyjny odnieśliśmy organizując II Festiwal Etnograficzny w zeszłym roku.Teraz już wiemy, że zadanie to stało się wydarzeniem cyklicznym z którego słynie powiat garwoliński.

CZYTAJ WIĘCEJ
PROJEKTY

Program EtnoPolska Edycja 2023

SIERPIEŃ 06 ,2023


Zadanie "II Festiwal Etnograficzny Powiatu Garwolińskiego" ma na celu zaangażowanie szerokiej rzeszy społeczeństwa Powiatu Garwolińskiego w kultywowanie silnie tu zakorzenionych tradycji ludowych oraz ochronę naszego niematerialnego dziedzictwa kulturowego i etnograficznego. Przyczyni się do inspiracji, integracji różnych środowisk w oparciu o lokalne dziedzictwo ludowe i wzmacniania własnej tożsamości kulturowej. Poprzez zadanie chcemy zwiększyć mieszkańcom dostęp do kultury- formułę adresujemy do wszystkich grup odbiorców. Zadanie obejmuje organizację bogatego w program wydarzenia w formie Festiwalu, prezentującego całościowo własne dziedzictwo ludowe oraz dorobek miejscowych twórców ludowych- jego żywych kontynuatorów. Formuła pozwoli zainteresować tą tematyką miejscowe społeczności i aktywne włączyć się w udział wszystkim, którym bliska jest własna spuścizna etnograficzna. W 2022 r. zorganizowaliśmy Festiwal pierwszy raz. Sukces organizacyjny sprawił,że chcemy aby zadanie stało się wydarzeniem cyklicznym. Poprzez zadanie chcemy eksponować i chronić nasz folklor od zapomnienia, aktywizować i promować działalność tutejszych twórców ludowych. W trakcie wydarzenia odbędzie się gawęda o dawnych tradycjach ludowych, wystawa o etnografii regionu, warsztaty artystyczno-ludowe, występy artystów ludowych i folkowych, występ Gwiazdy Wieczoru, Przegląd Muzyki Ludowej "Na Ludową Nutę", prezentacja i degustacja regionalnych potraw w wykonaniu tutejszych Kół Gospodyń Wiejskich, prezentacja stoisk z rękodziełem ludowym, tradycyjnych zaprzęgów konnych.

PROJEKTY

Program EtnoPolska Edycja 2022

SIERPIEŃ 07 ,2022


Zadanie "Festiwal Etnograficzny Powiatu Garwolińskiego" ma na celu zaangażowanie jak najszerszego kręgu społeczeństwa Pow. Garwolińskiego w kultywowanie lokalnych tradycji ludowych silnie zakorzenionych na ziemi garwolińskiej,ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i etnograficznego naszego regionu. Jest to okazja do inspiracji, wymiany doświadczeń oraz integracji różnych środowisk w oparciu o własne dziedzictwo ludowe, etnograficzne. Poprzez zadanie chcemy ponadto zwiększyć dostęp do kultury mieszkańcom pow.Garwolińskiego. Zadanie obejmuje zorganizowanie na terenie naszego powiatu wydarzenia w formie Festiwalu,będącego pierwszą w naszym regionie próbą przedstawienia całego dorobku ludowego i etnograficznego oraz wyeksponowanie ludzi i twórców lokalnych, którzy są jego żywymi kontynuatorami. W trakcie wydarzenia odbędzie się prelekcja o tutejszych zwyczajach ludowych, wystawa o tematyce etnograficznej regionu, warsztaty rękodzielnictwa dla dzieci, występy kapel i wykonawców ludowych, Zespołu Pieśni i Tańca, gwiazdy wieczoru, przegląd muzyki ludowej (muzykanci ludowi, zespoły śpiewacze, występy KGW) opartej na prezentacji dawnej muzyki i pieśni ludowych, prezentacja i degustacja tradycyjnych potraw lokalnych wykonanych przez miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich, prezentacja wyrobów rękodzielniczych lokalnych twórców, prezentacja dawnych zaprzęgów konnych.Wydarzenie będzie również transmitowane on-line.

O nas

Dworek Miętne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam iaculis, neque vel scelerisque consectetur

CZYTAJ WIĘCEJ O NAS

Znajdź nas na FB

A+
A-
X