RODO

Wstęp

Od 25 maja 2018 roku we wszystkich państwach członkowskich UE weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych (RODO). W celu dostosowania się do nowego otoczenia prawnego przekazujemy klauzulę informacyjną w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane w naszej jednostce.

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 • Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Kultury i Promocji w Miętnym, z siedzibą przy ul. Główna 55, 08-400 Miętne
  Kontakt: biuro@dworekmietne.pl
 • Inspektor danych osobowych
  Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  Inspektor Ochrony Danych
  Luiza Bogucka
  e-mail: l.bogucka@garwolin-starostwo.pl
  Tel: (0-25) 684 25 21
 • Cel przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu czynności związanych z wykonywaniem zadań publicznych i komercyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym, rozrywkowym i ekologicznym, w szczególności z:
  • kontaktem z Dworkiem Miętne;
  • umowami pracowniczymi, w tym rekrutacji;
  • umowami cywilno-prawnymi;
  • uczestnictwem w warsztatach, w tym rekrutacji na warsztaty;
  • uczestnictwem w konkursach i festiwalach;
  • korzystaniem z pozostałej oferty;
  • zapewnieniem bezpieczeństwa osobom i mieniu;
  • wysyłką informacji dot. oferty
  • korzystaniem z serwisu WWW oraz analizą ruchu na stronie
  • organizacją wydarzeń;
 • Podstawa prawna
  Państwa dane przetwarzamy na podstawie
  Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1991 nr 114 poz.495);
  • art. 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia RODO - na podstawie wydanej przez Państwa zgody;
  • art. 6 pkt 1 lit. b rozporządzenia RODO - przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy;
  • art. 6 pkt 1 lit. c rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze;
  • art. 6 pkt 1 lit. f rozporządzenia RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora;
 • Jakie dane przetwarzamy?
  Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych:
  • dane ogólne (imię, nazwisko);
  • dane adresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail);
  • dane identyfikacyjne (numer PESEL)
  • dane finansowe (numer rachunku bankowego);
  • wizerunek utrwalany przez monitoring wizyjny (bez rejestracji dźwięku);
  • wizerunek utrwalany podczas wydarzeń/warsztatów;
  • adresy IP;
 • Odbiorcy danych
  Dane przekazywane będą jedynie uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa (ZUS, US) oraz instytucjom takim jak: bank właściciela danych, firmy ubezpieczeniowe (w przypadku osób posiadających polisy ubezpieczeniowe); webh.pl zajmujących się hostingiem. Dane mogą zostać również przekazane firmom odpowiedzialnym za konserwację oprogramowania księgowego czy sprzętu monitoringu wizyjnego, firmom organizującym szkolenia pracownicze; Dodatkowo firmom Google Inc. oraz Facebook.com;
 • Okres przechowywania danych
  Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi odpowiednimi ustawami.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • do czasu wycofania zgody;
  • trwania wymiany korespondencji/współpracy oraz maksymalnie 3 lata w celach roszczeniowych;
  • czasu trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu archiwizacyjnym odpowiednio minimum 5 lat (umowa cywilno-prawna) oraz minimum 50 lat (umowa pracownicza);
  • trwania warsztatów, konkursu, festiwalu;
  • czasu trwania oferowanej usługi;
  • dane z monitoring wizyjnego przetrzymywane są przez okres maksymalnie 6 tygodni;
  • przez okres korzystania z serwisu oraz po jego zakończeniu maksymalnie 2 lata w celach satystycznych;
 • Przysługujące prawa
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Prawo do skargi
  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • Informacja o zamiarze przekazania danych odbiorcy w państwie trzecim:
  Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej - Google Inc. oraz Facebook.com z siedzibami w USA. Obie firmy przystąpiły do tzw. Tarczy prywatności EU-USA zapewniając odpowiednią ochronę prywatności i zabezpieczeń danych osobowych.
 • Przetwarzanie zautomatyzowane oraz profilowanie
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowani.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy (np. udziału w zajęciach).

 

A+
A-
X