PROJEKTY

Program EtnoPolska Edycja 2022

00 ,0000


Zadanie "Festiwal Etnograficzny Powiatu Garwolińskiego" ma na celu zaangażowanie jak najszerszego kręgu społeczeństwa Pow. Garwolińskiego w kultywowanie lokalnych tradycji ludowych silnie zakorzenionych na ziemi garwolińskiej,ochronę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i etnograficznego naszego regionu. Jest to okazja do inspiracji, wymiany doświadczeń oraz integracji różnych środowisk w oparciu o własne dziedzictwo ludowe, etnograficzne. Poprzez zadanie chcemy ponadto zwiększyć dostęp do kultury mieszkańcom pow.Garwolińskiego. Zadanie obejmuje zorganizowanie na terenie naszego powiatu wydarzenia w formie Festiwalu,będącego pierwszą w naszym regionie próbą przedstawienia całego dorobku ludowego i etnograficznego oraz wyeksponowanie ludzi i twórców lokalnych, którzy są jego żywymi kontynuatorami. W trakcie wydarzenia odbędzie się prelekcja o tutejszych zwyczajach ludowych, wystawa o tematyce etnograficznej regionu, warsztaty rękodzielnictwa dla dzieci, występy kapel i wykonawców ludowych, Zespołu Pieśni i Tańca, gwiazdy wieczoru, przegląd muzyki ludowej (muzykanci ludowi, zespoły śpiewacze, występy KGW) opartej na prezentacji dawnej muzyki i pieśni ludowych, prezentacja i degustacja tradycyjnych potraw lokalnych wykonanych przez miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich, prezentacja wyrobów rękodzielniczych lokalnych twórców, prezentacja dawnych zaprzęgów konnych.Wydarzenie będzie również transmitowane on-line.

CZYTAJ WIĘCEJ
PROJEKTY

Cyfrowy Dworek

00 ,0000


Celem projektu jest poszerzenie dostępności oferty programowej PCKiP, szczególnie w czasach, kiedy tradycyjne metody dotarcia do odbiorcy są mocno ograniczane z powodu pandemii. Wykorzystanie nowego sprzętu i nowoczesnych technologii informatycznych umożliwi przeniesienie działań w zakresie animacji kultury i edukacyjnych do wirtualnej rzeczywistości, wpłynie na poprawę jakości i zróżnicowanie wydarzeń dostępnych on line, pozwoli na uwzględnienie potrzeb osób niepełnosprawnych i seniorów w tym zakresie. Szkolenia wpłyną na podniesienie kompetencji cyfrowych animatorów, pozwolą im zdobyć wiedzę i nowe doświadczenia oraz będą inspiracją do dalszego rozwijania aktywności kulturalnej, artystycznej i hobbystycznej lokalnej społeczności. W nowoczesnej sali multimedialnej, oprócz zajęć i warsztatów stacjonarnych, możliwe będzie nagrywanie i streamowanie wykładów i spotkań, realizacja nagrań podcastowych i radiowych, a multimedialna biblioteka, umożliwi dostęp do zarchiwizowanych wydarzeń.

CZYTAJ WIĘCEJ
PROJEKTY

Program EtnoPolska Edycja 2023

00 ,0000


Zadanie "II Festiwal Etnograficzny Powiatu Garwolińskiego" ma na celu zaangażowanie szerokiej rzeszy społeczeństwa Powiatu Garwolińskiego w kultywowanie silnie tu zakorzenionych tradycji ludowych oraz ochronę naszego niematerialnego dziedzictwa kulturowego i etnograficznego. Przyczyni się do inspiracji, integracji różnych środowisk w oparciu o lokalne dziedzictwo ludowe i wzmacniania własnej tożsamości kulturowej. Poprzez zadanie chcemy zwiększyć mieszkańcom dostęp do kultury- formułę adresujemy do wszystkich grup odbiorców. Zadanie obejmuje organizację bogatego w program wydarzenia w formie Festiwalu, prezentującego całościowo własne dziedzictwo ludowe oraz dorobek miejscowych twórców ludowych- jego żywych kontynuatorów. Formuła pozwoli zainteresować tą tematyką miejscowe społeczności i aktywne włączyć się w udział wszystkim, którym bliska jest własna spuścizna etnograficzna. W 2022 r. zorganizowaliśmy Festiwal pierwszy raz. Sukces organizacyjny sprawił,że chcemy aby zadanie stało się wydarzeniem cyklicznym. Poprzez zadanie chcemy eksponować i chronić nasz folklor od zapomnienia, aktywizować i promować działalność tutejszych twórców ludowych. W trakcie wydarzenia odbędzie się gawęda o dawnych tradycjach ludowych, wystawa o etnografii regionu, warsztaty artystyczno-ludowe, występy artystów ludowych i folkowych, występ Gwiazdy Wieczoru, Przegląd Muzyki Ludowej "Na Ludową Nutę", prezentacja i degustacja regionalnych potraw w wykonaniu tutejszych Kół Gospodyń Wiejskich, prezentacja stoisk z rękodziełem ludowym, tradycyjnych zaprzęgów konnych.

CZYTAJ WIĘCEJ